Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-307/19

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystosowania budynków B-6 i H-B6 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów pożarowych oraz dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej tych budynków: Część I - przystosowanie bud. B-6 do przepisów ppoż. Część II - przystosowanie bud. H-B6 do przepisów ppoż. Część III - poprawa sprawności energetycznej budynków B-6 i H-B6 - umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0123/17-00 . - KC-zp.272-307/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,3 2019.05.10 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 201,6 2019.05.10 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.05.10 88
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2019.05.10 88
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,5 2019.05.10 85
Wzór formularza oferty doc 188,0 2019.05.10 91
Wzór umowy doc 230,5 2019.05.10 88
wzór Wykaz osób doc 43,5 2019.05.10 81
wzór wykazu usług doc 46,0 2019.05.10 78
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2019.05.10 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 273,4 2019.05.21 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,3 2019.05.24 130
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 268,4 2019.05.16 87
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 268,5 2019.05.21 84
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,3 2019.05.16 116
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 269,3 2019.05.21 93

Pobierz wszystkie dokumenty