Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-307/19

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystosowania budynków B-6 i H-B6 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów pożarowych oraz dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej tych budynków: Część I - przystosowanie bud. B-6 do przepisów ppoż. Część II - przystosowanie bud. H-B6 do przepisów ppoż. Część III - poprawa sprawności energetycznej budynków B-6 i H-B6 - umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0123/17-00 . - KC-zp.272-307/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,3 2019.05.10 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 201,6 2019.05.10 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.05.10 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2019.05.10 7
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,5 2019.05.10 9
Wzór formularza oferty doc 188,0 2019.05.10 16
Wzór umowy doc 230,5 2019.05.10 11
wzór Wykaz osób doc 43,5 2019.05.10 7
wzór wykazu usług doc 46,0 2019.05.10 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2019.05.10 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 268,4 2019.05.16 5
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,3 2019.05.16 22

Pobierz wszystkie dokumenty