Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-319/19

"Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-1 - KC-zp.272-319/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,1 2019.05.10 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,1 2019.05.10 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.05.10 97
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.05.10 94
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.05.10 92
Wykaz osób doc 41,5 2019.05.10 91
Wzór formularza oferty doc 58,5 2019.05.10 77
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.05.10 91
Wzór umowy doc 233,0 2019.05.10 94
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2019.05.10 87
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.05.10 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,3 2019.05.16 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.05.27 107

Pobierz wszystkie dokumenty