Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-304/19

"Przebudowa głównej klatki schodowej w paw. B-5 - KC-zp.272-304/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,5 2019.05.10 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2019.05.10 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.05.10 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.05.10 84
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.05.10 91
Umowa na roboty budowlane doc 235,0 2019.05.10 109
Wykaz osób doc 41,5 2019.05.10 98
Wzór formularza oferty doc 62,5 2019.05.10 93
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.05.10 96
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2019.05.10 98
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.05.10 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.05.27 111

Pobierz wszystkie dokumenty