Szczegóły ogłoszenia

IN.271.60.2.2019

"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104606R, dz. ew. nr 43 w miejscowości Kolonia Polska w km 0+040 - 0+972 "

Wójt Gminy Kuryłówka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 418,2 2019.05.10 66

Pobierz wszystkie dokumenty