Szczegóły ogłoszenia

CRZP/99/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń LPD (lokalne punkty dystrybucyjne) w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego przy ul. Jana Pawła II 3 w Gdyni - powtórne "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 545295-N-2019 pdf 221,5 2019.05.09 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 537,0 2019.05.09 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,5 2019.05.09 59
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.05.09 55
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.05.09 54
4_Wykaz osób doc 40,0 2019.05.09 56
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.05.09 58
6_Dokumetacja przetargowa rar 171,8 2019.05.09 57
7_Wzór umowy DOC 92,5 2019.05.09 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 568,8 2019.05.17 55

Pobierz wszystkie dokumenty