Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.2.V.2019

"ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA W OŚWIĘCIMIU NA DZIAŁKACH NR EWID. 2007/23 I 2007/37, OBRĘB NR 0001 OŚWIĘCIM, WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ "

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 122,0 2019.05.09 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 229,0 2019.05.09 18
Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie doc 73,0 2019.05.09 7
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 63,5 2019.05.09 6
Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz osób doc 40,0 2019.05.09 7
Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne_postanowienia_umowy doc 169,0 2019.05.09 13
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 35,0 2019.05.09 5
Załącznik nr 5 do SIWZ - PROCEDURA POSTEPOWANIA WYKONAWCY REALIZUJACEGO PRAC pdf 17535,5 2019.05.09 6
Załącznik nr 6 do SIWZ- PROJEKT BUDOWLANY zip 34293,3 2019.05.09 10
Załącznik nr 7 do SIWZ- PROJEKT WYKONAWCZY zip 65744,6 2019.05.09 27
Złącznik nr 8 do SIWZ- PRZEDMIARY zip 366,7 2019.05.09 31
Złącznik nr 9 do SIWZ-STWIOR zip 397,3 2019.05.09 8

Pobierz wszystkie dokumenty