Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.3.2019

"Termomodernizacja budynku warsztatowego i chłodni"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 7295,3 2019.05.08 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 765,1 2019.05.08 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 doc 105,0 2019.05.08 72
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlan pdf 410,5 2019.05.08 92
Załącznik nr 10.1 Ogólna specfikacja techniczna - Instalacja ogniw fotowolt pdf 227,9 2019.05.08 69
Załącznik nr 10.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla mod pdf 199,6 2019.05.08 87
Załącznik nr 11 - rys. A1 pdf 190,1 2019.05.08 70
Załącznik nr 11 - rys. A10 pdf 36,4 2019.05.08 73
Załącznik nr 11 - rys. A11 pdf 156,2 2019.05.08 68
Załącznik nr 11 - rys. A2 pdf 60,1 2019.05.08 71
Załącznik nr 11 - rys. A3 pdf 38,1 2019.05.08 77
Załącznik nr 11 - rys. A4 pdf 31,8 2019.05.08 76
Załącznik nr 11 - rys. A5 pdf 26,9 2019.05.08 69
Załącznik nr 11 - rys. A6 pdf 217,3 2019.05.08 81
Załącznik nr 11 - rys. A7 pdf 65,6 2019.05.08 73
Załącznik nr 11 - rys. A8 pdf 39,4 2019.05.08 75
Załącznik nr 11 - rys. A9 pdf 31,7 2019.05.08 82
Załącznik nr 11 - rys. S1 pdf 67,0 2019.05.08 75
Załącznik nr 11 – Projekt budowlano-wykonawczy pdf 894,0 2019.05.08 96
Załącznik nr 11.1 - Projekt budowlany Instalacje sanitarne pdf 282,3 2019.05.08 90
Załącznik nr 11.2 - Katalog_vents_group_2016 pdf 1151,7 2019.05.08 79
Załącznik nr 12 - Projekt instalacji fotowoltaicznej pdf 185,0 2019.05.08 373
Załącznik nr 12.1 - Plan realizacyjny wolnostojącego systemu fotowoltaiki pdf 279,3 2019.05.08 78
Załącznik nr 12.2 - System TF-58 uniwersalny pdf 262,5 2019.05.08 88
Załącznik nr 12.3 - Instrukcja BIOZ Instalacji fotowoltaicznej pdf 113,3 2019.05.08 155
Załącznik nr 12.4 - Rozdzielnica RW-1 pdf 628,2 2019.05.08 77
Załącznik nr 13 - Dokumentacja wykonawcza Instalacja elektryczna wewnętrzna pdf 198,8 2019.05.08 105
Załącznik nr 13.1 - Instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego, ewakuac pdf 594,2 2019.05.08 78
Załącznik nr 13.2 - Instrukcja BIOZ Instalacja elektryczna wewnętrzna - Oświ pdf 102,8 2019.05.08 76
Załącznik nr 13.3 - Obliczenia natężenia oświetlenia led. pdf 3651,6 2019.05.08 81
Załącznik nr 13.4 – Rozdzielnia E-3 pdf 747,2 2019.05.08 75
Załącznik nr 13.5 - Rozdzielnia E-4 pdf 1026,6 2019.05.08 68
Załącznik nr 14.1 - Przedmiar robót Termomodernizacja budynku warsztatowego pdf 147,6 2019.05.08 86
Załącznik nr 14.2 - Przedmiar robót Instalacje elektryczne wewnętrzne pdf 146,6 2019.05.08 81
Załącznik nr 14.3 - Przedmiar robót Fotowoltaika pdf 64,2 2019.05.08 77
Załącznik nr 2 doc 44,0 2019.05.08 74
Załącznik nr 3 doc 48,0 2019.05.08 75
Załącznik nr 4 doc 35,0 2019.05.08 64
Załącznik nr 5 doc 145,5 2019.05.08 68
Załącznik nr 6 doc 37,5 2019.05.08 65
Załącznik nr 7 doc 34,5 2019.05.08 74
Załącznik nr 8 pdf 907,6 2019.05.08 78
Załącznik nr 9 doc 43,0 2019.05.08 72

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienia o zmianach Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 1128,8 2019.05.16 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 461,9 2019.05.23 72

Pobierz wszystkie dokumenty