Szczegóły ogłoszenia

ZP/9/2019

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 490,0 2019.05.08 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 250,5 2019.05.08 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2019.05.08 7
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,6 2019.05.08 6
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 243,0 2019.05.08 6
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 62,0 2019.05.08 14
załącznik nr 5 - wadium doc 58,0 2019.05.08 5
załącznik numer 1 doc 531,0 2019.05.08 29
załącznik numer 4 umowa (1) doc 107,0 2019.05.08 7
załącznik numer 4a umowa + um. użyczenia doc 124,0 2019.05.08 8

Pobierz wszystkie dokumenty