Szczegóły ogłoszenia

ZP/9/2019

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 490,0 2019.05.08 52

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 18 i 19 docx 39,5 2019.07.18 0

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 250,5 2019.05.08 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2019.05.08 37
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,6 2019.05.08 41
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 243,0 2019.05.08 38
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 62,0 2019.05.08 62
załącznik nr 5 - wadium doc 58,0 2019.05.08 41
załącznik numer 1 doc 531,0 2019.05.08 85
załącznik numer 4 umowa (1) doc 107,0 2019.05.08 39
załącznik numer 4a umowa + um. użyczenia doc 124,0 2019.05.08 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 7 doc 23,1 2019.05.28 48
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 8 doc 22,3 2019.05.28 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 22,6 2019.05.28 46
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,9 2019.05.28 44
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 21,8 2019.05.28 48
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 21,7 2019.05.28 42
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-5 doc 23,7 2019.05.28 51
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-6 doc 21,7 2019.05.28 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 28,0 2019.06.11 52

Pobierz wszystkie dokumenty