Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-04/19

"Prace remontowe komina Ciepłowni Centralnej Politechniki Częstochowskiej polegające na wykonaniu nowego wkładu kominowego, demontażu starego, instalacji nowego wkładu i czopucha komina"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,9 2019.05.07 227

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2019.05.15 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,2 2019.05.07 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ciepłownia komin.KST- przedmiar pdf 15,0 2019.05.07 144
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.05.07 136
OPZ-Wymiana wkładu pdf 1840,8 2019.05.07 143
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.05.07 122
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.- komin ciepłowia pdf 130,5 2019.05.07 146
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.05.07 131
Wzór umowy na roboty budowlane doc 152,0 2019.05.07 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,0 2019.05.15 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.05.28 177

Pobierz wszystkie dokumenty