Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-305/19

"dostawa praski śrubowej do tabletkowania dla laboratorium w części dydaktyczno-badawczej Centrum energetyki - KC-zp.272-305/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,3 2019.05.07 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,5 2019.05.07 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.05.07 87
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,9 2019.05.07 78
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27,7 2019.05.07 78
Wzór umowy - dostawy doc 32,9 2019.05.07 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.05.15 74

Pobierz wszystkie dokumenty