Szczegóły ogłoszenia

CRZP/85/2019/AEZ

"Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 544279-N-2019 pdf 227,7 2019.05.07 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 101,2 2019.05.16 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 618,5 2019.05.07 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty ZMIANA SIWZ 1 doc 311,5 2019.05.07 80
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2019.05.07 80
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.05.07 76
4_Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2019.05.07 72
5_Wykaz osób doc 38,0 2019.05.07 66
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2019.05.07 82
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.05.07 81
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.05.07 78
9_Wzór umowy ZMIANA SIWZ 1 DOC 155,5 2019.05.07 82
_10_Dokumentacja przetargowa rar 47315,5 2019.05.07 88
_10_Dokumentacja przetargowa ZMIANA SIWZ 1 rar 6050,8 2019.05.07 84

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 809,8 2019.05.16 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 551,7 2019.05.29 90
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 288,9 2019.05.16 80

Pobierz wszystkie dokumenty