Szczegóły ogłoszenia

CRZP/85/2019/AEZ

"Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 544279-N-2019 pdf 227,7 2019.05.07 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 101,2 2019.05.16 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 618,5 2019.05.07 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty ZMIANA SIWZ 1 doc 311,5 2019.05.07 30
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2019.05.07 32
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.05.07 28
4_Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2019.05.07 26
5_Wykaz osób doc 38,0 2019.05.07 28
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2019.05.07 29
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.05.07 33
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.05.07 31
9_Wzór umowy ZMIANA SIWZ 1 DOC 155,5 2019.05.07 35
_10_Dokumentacja przetargowa rar 47315,5 2019.05.07 49
_10_Dokumentacja przetargowa ZMIANA SIWZ 1 rar 6050,8 2019.05.07 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 809,8 2019.05.16 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 551,7 2019.05.29 35
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 288,9 2019.05.16 34

Pobierz wszystkie dokumenty