Szczegóły ogłoszenia

XIV.263.4.2019

"Zawarcie umowy ramowej na Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach planowanych i obecnie prowadzonych projektów IT"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS086-206527-pl pdf 172,0 2019.05.06 268

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ umowa ramowa docx 243,4 2019.05.06 203

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia docx 263,0 2019.05.06 312
Załącznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja przygotowania i składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia docx 203,0 2019.05.06 91
Załącznik nr 11 do SIWZ - Umowa wykonawcza_Załącznik nr 6_Umowa powierzenia docx 194,7 2019.05.06 86
Załącznik nr 12 do SIWZ - Umowa wykonawcza_Załącznik nr 7_wzór Porozumienia docx 26,2 2019.05.06 80
Załącznik nr 2a do SIWZ - Formularz oferty część 1 zamówienia docx 194,8 2019.05.06 117
Załącznik nr 2b do SIWZ - Formularz oferty część 2 zamówienia docx 193,6 2019.05.06 98
Załącznik nr 2c do SIWZ - Formularz oferty część 3 zamówienia docx 194,9 2019.05.06 101
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług docx 184,4 2019.05.06 104
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy ramowej docx 217,7 2019.05.06 138
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy wykonawczej docx 259,0 2019.05.06 121
Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa ramowa_Załącznik nr 4_Kryteria oceny docx 107,7 2019.05.06 103
Załącznik nr 7 do SIWZ - Umowa wykonawcza_Załącznik nr 4_Formularz Zlecenia docx 205,9 2019.05.06 76
Załącznik nr 8 do SIWZ - Umowa wykonawcza_Załącznik nr 5_wzór Protokołu zdaw docx 205,9 2019.05.06 73
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (format pdf) pdf 89,6 2019.05.06 76
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (format xml) xml 137,4 2019.05.06 74

Zapytania do specyfikacji

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wniesieniu odwołania (2019-05-30) docx 177,8 2019.05.30 98
Informacja o wniesieniu odwołania (opublikowano 2019-05-17) docx 177,8 2019.05.17 95
Odwołanie_BN umowa ramowa final 16.05.2019 .BES pdf 408,0 2019.05.17 122
Odwołanie_BN umowa ramowa nr 2 v 1.3.BES pdf 398,3 2019.05.30 101

Pobierz wszystkie dokumenty