Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.1.4.2019

"Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116, 117"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 139,7 2019.05.02 125

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 24838,1 2019.05.02 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ID postępowania pdf 42,4 2019.05.02 90
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4581ae2a-f771-4f08-a52d-bbfb1b42d869 asc 0,7 2019.05.02 70
Załącznik nr 1 - Oferta doc 209,0 2019.05.02 80
Załącznik nr 10 - Obliczenia hydrauliczne układu pdf 997,1 2019.05.02 65
Załącznik nr 10a - Metoda_Stachy_i_Fal_0,25_100 pdf 401,7 2019.05.02 77
Załącznik nr 10b - Filtracja Grobla A pdf 248,7 2019.05.02 78
Załącznik nr 10b - Filtracja Grobla A_schemat pdf 404,9 2019.05.02 64
Załącznik nr 10b - Filtracja Grobla C pdf 248,9 2019.05.02 64
Załącznik nr 10b - Filtracja Grobla C_schemat pdf 384,6 2019.05.02 67
Załącznik nr 11 - Współrzędne geodezyjne pdf 562,2 2019.05.02 62
Załącznik nr 12 - Opinia geotechniczna dla małej retencji w rejonie m_Grabow pdf 7519,2 2019.05.02 65
Załącznik nr 13 - Rys. nr 1 - Mapa orientacyjna PDF 18312,7 2019.05.02 70
Załącznik nr 13 - Rys. nr 2 - Mapa poglądowa PDF 7776,1 2019.05.02 67
Załącznik nr 13 - Rys. nr 3.1 - Plansza Zagospodarowania Terenu PDF 4205,2 2019.05.02 64
Załącznik nr 13 - Rys. nr 3.2 - Plan sytuacyjny grobli PDF 2734,0 2019.05.02 62
Załącznik nr 13 - Rys. nr 4.1 - Profile podłużne rowów PDF 1025,5 2019.05.02 61
Załącznik nr 13 - Rys. nr 4.2 - Profile podłużne rowów PDF 732,9 2019.05.02 67
Załącznik nr 13 - Rys. nr 5.1 - Przekroje podł. grobli PDF 630,6 2019.05.02 69
Załącznik nr 13 - Rys. nr 5.2 - Przekroje podł. grobli PDF 627,0 2019.05.02 64
Załącznik nr 13 - Rys. nr 5.3 - Przekroje podł. grobli PDF 642,7 2019.05.02 68
Załącznik nr 13 - Rys. nr 6 - Przekroje poprzeczne grobli PDF 348,1 2019.05.02 62
Załącznik nr 13 - Rys. nr 7.1 - Rysunki techn-konstr. bystrotoku PDF 503,9 2019.05.02 66
Załącznik nr 13 - Rys. nr 7.2 - Rysunki techn-konstr. bystrotoku PDF 429,9 2019.05.02 62
Załącznik nr 13 - Rys. nr 7.3 - Rysunki techn-konstr. bystrotoku PDF 489,0 2019.05.02 71
Załącznik nr 13 - Rys. nr 8 - Przepust z umocnieniem drogi PDF 501,6 2019.05.02 60
Załącznik nr 13 - Rys. nr 9 - Umocnienie stopy skarpy grobli C kiszką leśną PDF 713,3 2019.05.02 64
Załącznik nr 14 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pdf 1467,8 2019.05.02 64
Załącznik nr 15 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach sprostowanie pdf 163,3 2019.05.02 65
Załącznik nr 16 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg pdf 1129,5 2019.05.02 66
Załącznik nr 17 - Zaswiad. organu odpow. za monitor. obszaru NATURA2000 pdf 3745,5 2019.05.02 66
Załącznik nr 18 - Pozwolenie na budowę pdf 4074,8 2019.05.02 59
Załącznik nr 19 - Pozwolenie wodnoprawne pdf 2716,2 2019.05.02 62
Załącznik nr 2 - Wzór formularza jedn.europ. dokum. zamówienia (JEDZ) doc 344,5 2019.05.02 76
Załącznik nr 20 - Uzgodnienie z wojewodzkim konserwatorem zabytków pdf 82,9 2019.05.02 66
Załącznik nr 21 - Uzgodnienie z wojewódzkim sztabem wojskowym pdf 473,8 2019.05.02 63
Załącznik nr 22 - Zaświadczenie o braku sprzeciwu art. 118 pdf 835,7 2019.05.02 57
Załącznik nr 23 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wyklucznia doc 199,0 2019.05.02 66
Załącznik nr 24 - Oświadczenie o przynalezności lub braku przynal.do grupy k doc 197,5 2019.05.02 73
Załącznik nr 25 - Niezobowiązujący wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 200,0 2019.05.02 62
Załącznik nr 26 - Wykaz robót doc 82,5 2019.05.02 60
Załącznik nr 27 - Wykaz osób doc 83,0 2019.05.02 65
Załącznik nr 28 - Wzor umowy pdf 387,9 2019.05.02 77
Załącznik nr 3 - Przedmiar pdf 86,3 2019.05.02 101
Załącznik nr 4 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 2565,5 2019.05.02 67
Załącznik nr 5 - Operat wodnoprawny pdf 774,9 2019.05.02 68
Załącznik nr 6 - STWIOR pdf 2015,2 2019.05.02 56
Załącznik nr 7 - Podręcznik Wdrażania Projektu część I pdf 15793,9 2019.05.02 67
Załącznik nr 8 - Podręcznik Wdrażania Projektu część II pdf 1785,0 2019.05.02 66
Załącznik nr 9 - Informacja BIOZ pdf 790,9 2019.05.02 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 345,1 2019.06.04 102

Pobierz wszystkie dokumenty