Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-208/19

"Usługa przeprowadzenia zajęć z przedmiotów rozwijających kompetencje miękkie "Metodologia badań naukowych" i "Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych" w dniach 28-30.06.2019 r. Zajęcia realizowane w ramach projektu Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie "Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój POWR.03.02.00-00-I004/16 - Kc-zp.272-208/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 412,9 2019.04.30 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 458,1 2019.04.30 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oferta cenowa doc 408,8 2019.04.30 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 409,2 2019.04.30 74
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 407,7 2019.04.30 69
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia doc 402,2 2019.04.30 71
Wykaz zrealizowanych usług doc 401,4 2019.04.30 73
Wzór umowy - usługi doc 65,2 2019.04.30 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 50,1 2019.05.13 76

Pobierz wszystkie dokumenty