Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-177/19

"Usługa organizacji szkoleń zatytułowanych "Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi" - Kc-zp.272-177/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 412,2 2019.04.30 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - Ogłoszenie społeczne docx 456,1 2019.04.30 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 52,2 2019.05.14 81
Oferta cenowa doc 57,7 2019.04.30 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 55,5 2019.04.30 81
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 54,0 2019.04.30 81
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia doc 404,7 2019.04.30 81
Wykaz zrealizowanych usług doc 47,9 2019.04.30 78
Wzór umowy - usługi doc 62,1 2019.04.30 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 53,2 2019.05.14 87

Pobierz wszystkie dokumenty