Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-199/19

"Usługa organizacji zajęć warsztatowych kształcących kompetencje miękkie Negocjacje w budownictwie - Kc-zp.272-199/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 412,3 2019.04.30 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 436,5 2019.04.30 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 52,2 2019.05.15 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 53,7 2019.04.30 77
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 51,7 2019.04.30 71
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia doc 404,5 2019.04.30 75
Wykaz zrealizowanych usług doc 45,7 2019.04.30 74
Wzór formularza oferty doc 57,2 2019.04.30 80
Wzór umowy - usługi doc 65,1 2019.04.30 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 50,9 2019.05.15 69

Pobierz wszystkie dokumenty