Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-283/19

"Dostawa 100 szt.zestawów komputerowych stacjonarnych z monitorami - KC-zp.272-283/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,3 2019.04.30 65

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 67,2 2019.05.14 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 56,6 2019.04.30 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.06.03 40
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,8 2019.04.30 46
Wzór formularza oferty doc 28,1 2019.04.30 52
Wzór umowy - dostawy doc 30,9 2019.04.30 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 272,2 2019.05.10 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 267,7 2019.05.10 63
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 doc 484,8 2019.05.20 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 doc 270,3 2019.05.22 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 283 txt 126,4 2019.04.30 54
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 214,1 2019.05.10 62
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2019.06.03 46
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych docx 23,2 2019.06.14 34
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 2 docx 23,3 2019.06.24 25
Nowy wzór formularza oferty docx 28,0 2019.05.20 41
Nowy Wzór formularza oferty 283 docx 31,5 2019.05.10 49

Pobierz wszystkie dokumenty