Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-249/19

"Pełny (gotowy do pomiaru) jednokanałowy zestawu pH-metru wraz ze statywem, mieszadłem i elektrodami - KC-zp.272-249/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,4 2019.04.30 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona ph-metr docx 68,6 2019.04.30 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.04.30 71
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.04.30 73
Wzór formularza oferty doc 27,6 2019.04.30 78
Wzór umowy doc 68,5 2019.04.30 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.05.08 74

Pobierz wszystkie dokumenty