Szczegóły ogłoszenia

S.270.11.2019

"Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 294,9 2019.04.29 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 465,9 2019.04.29 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Charakterystyka energetyczna zip 3350,1 2019.04.29 79
Dokumentacja - architektura zip 2407,0 2019.04.29 77
Dokumentacja - elektryczna zip 5007,1 2019.04.29 76
Dokumentacja - konstrukcja zip 13655,3 2019.04.29 81
Dokumentacja - sanitarna zip 2455,0 2019.04.29 70
Fotowoltaika zip 1199,8 2019.04.29 73
Informacja BIOZ zip 100,4 2019.04.29 82
Przedmiary robót zip 11021,5 2019.04.29 74
Specyfikacje techniczne zip 784,2 2019.04.29 79

Pobierz wszystkie dokumenty