Szczegóły ogłoszenia

CRZP/92/2019/AEZ

"Dostawa gadżetów konferencyjnych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - TransNav 2019"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 542662-N-2019 pdf 215,3 2019.04.29 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 484,5 2019.04.29 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,5 2019.04.29 10
2_Kalkulacja ceny xlsx 11,7 2019.04.29 12
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.04.29 7
4_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.04.29 7
5_Opis przedmiotu zamówienia pdf 1297,2 2019.04.29 44
6_Wzór umowy doc 61,0 2019.04.29 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 556,3 2019.05.10 2

Pobierz wszystkie dokumenty