Szczegóły ogłoszenia

SA.270.102.2019

"Termomodernizacja budynku leśniczówki Tarnów - drugie postępowanie"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pdf 5286,8 2019.04.26 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 236,5 2019.05.14 78
załącz. nr 3 - formularz ofertowy docx 20,8 2019.04.26 89
załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 21,2 2019.04.26 83
załącznik nr 2 Wykaz robót budowlanych docx 21,0 2019.04.26 86
załącznik nr 4 - wzór umowy pdf 172,2 2019.04.26 74
Załącznik nr 5 - Uproszczona dokumentacja projektowa pdf 9468,7 2019.04.26 83
załącznik nr 6 specyfikacja odbioru robót pdf 309,9 2019.04.26 76
załącznik nr 7 - przedmiar robót pdf 3005,9 2019.04.26 86

Pobierz wszystkie dokumenty