Szczegóły ogłoszenia

KA-2/053/2019

"Usługa przeprowadzenia zajęć tematycznych dla osób z Zespołem Aspergera, w ramach realizacji projektu Politechniki Krakowskiej pn. „Jestem ZA wiedzą” POWR.03.01.00-00-T117/18"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne docx 131,3 2019.04.25 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2019.04.25 64
Formularz ofertowy doc 141,5 2019.04.25 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2019.04.25 58
Projekt umowy docx 111,9 2019.04.25 71
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 139,0 2019.04.25 55
Wykaz osób doc 60,5 2019.04.25 67
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 33,5 2019.04.25 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 93,1 2019.05.07 78

Pobierz wszystkie dokumenty