Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-292/19

"Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych 3.0 w ramach POWER dla studentów WEiP KC-zp.272-292/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,7 2019.04.24 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,5 2019.04.24 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2019.04.24 12
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 108,6 2019.04.24 17
Wzór formularza oferty doc 53,5 2019.04.24 14
Wzór umowy - usługi + załącznik RODO doc 92,5 2019.04.24 11
Załącznik nr 4 Miami, USA xlsx 12,9 2019.04.24 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,0 2019.05.07 9

Pobierz wszystkie dokumenty