Szczegóły ogłoszenia

CRZP/83/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń LPD (lokalne punkty dystrybucyjne) w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego przy ul. Jana Pawła II 3 w Gdyni "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 540400-N-2019 pdf 222,6 2019.04.24 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 536,0 2019.04.24 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,5 2019.04.24 30
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.04.24 28
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.04.24 30
4_Wykaz osób doc 40,0 2019.04.24 27
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.04.24 27
6_Dokumetacja przetargowa rar 171,8 2019.04.24 31
7_Wzór umowy DOC 92,5 2019.04.24 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 569,7 2019.05.08 22

Pobierz wszystkie dokumenty