Szczegóły ogłoszenia

CRZP/81/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy pomieszczeń piwnicznych na Magazyn i Archiwum w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 540279-N-2019 pdf 223,0 2019.04.24 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 529,0 2019.04.24 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,0 2019.04.24 45
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.04.24 47
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 40,5 2019.04.24 45
4_Wykaz osób doc 40,0 2019.04.24 50
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.04.24 58
6_Dokumetacja przetargowa rar 8411,3 2019.04.24 49
7_Wzór_umowy DOC 92,5 2019.04.24 47

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 308,0 2019.04.25 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 578,5 2019.05.08 45

Pobierz wszystkie dokumenty