Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-266/19

"Remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-266/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 71,0 2019.04.23 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2019.04.23 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.04.23 110
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.04.23 112
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.04.23 110
Wykaz osób doc 43,5 2019.04.23 103
Wzór formularza oferty doc 62,5 2019.04.23 110
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.23 104
Wzór umowy doc 234,0 2019.04.23 116
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2019.04.23 111
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.04.23 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2019.05.09 123

Pobierz wszystkie dokumenty