Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/35/2019

"Modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu sanitarnego w Poradni Proktologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. "

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 144,1 2019.04.23 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 281,0 2019.04.23 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
G.PW.01-00 STR TYT GINEKOLOGIA doc 87,0 2019.04.23 93
G.PW.02-00 OPIS GINEKOLOGIA doc 59,0 2019.04.23 85
G.PW.03-01 DRUK_2018_12_20_SW_Ginekologia_ pdf 103,5 2019.04.23 98
G.PW.03-02 sciany-działowe-nida-sciana-125a75-woda-karta-systemowa pdf 307,8 2019.04.23 112
G.PW.04-01 PRZEDMIAR Ginekologia pdf 80,9 2019.04.23 97
G.PW.04-02 Przedmiar_M510010001 ath 30,2 2019.04.23 108
G.PW.05-01.1 STO,STB Rob. bud. doc 843,0 2019.04.23 92
G.PW.05-01.2 STO,STB Rob. bud. pdf 592,6 2019.04.23 92
G.PW.05-02.1 STE 01.01 Instalacje elektr. doc 144,5 2019.04.23 78
G.PW.05-02.2 STE 01.01 Instalacje elektr. pdf 97,5 2019.04.23 87
G.PW.05-03.1 STI 01.01 Instalacja wodociagowa doc 127,0 2019.04.23 95
G.PW.05-03.2 STI 01.01 Instalacja wodociagowa pdf 106,0 2019.04.23 93
G.PW.05-04.1 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. doc 118,5 2019.04.23 82
G.PW.05-04.2 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. pdf 92,2 2019.04.23 104
G.PW.05-05.1 STI 01.03 Izolacje cieplne doc 70,0 2019.04.23 94
G.PW.05-05.2 STI 01.03 Izolacje cieplne pdf 66,1 2019.04.23 95
P.PW.01-00 STR TYT PROKTOLOGIA doc 87,0 2019.04.23 87
P.PW.02-00 OPIS PROKTOLOGIA odt 20,3 2019.04.23 88
P.PW.03-01 DRUK_2018_12_20_SW_Proktologia pdf 101,5 2019.04.23 79
P.PW.03-02 sciany-działowe-nida-sciana-125a75-woda-karta-systemowa pdf 307,8 2019.04.23 91
P.PW.04-01 PRZEDMIAR Proktologia pdf 79,0 2019.04.23 83
P.PW.04-02 PRZEDMIAR Proktologia ath 29,3 2019.04.23 81
P.PW.05-01.1 STO,STB Rob. bud. doc 842,5 2019.04.23 87
P.PW.05-01.2 STO,STB Rob. bud. pdf 592,5 2019.04.23 87
P.PW.05-02.1 STE 01.01 Instalacje elektr. doc 145,0 2019.04.23 89
P.PW.05-02.2 STE 01.01 Instalacje elektr. pdf 97,6 2019.04.23 83
P.PW.05-03.1 STI 01.01 Instalacja wodociagowa doc 127,0 2019.04.23 88
P.PW.05-03.2 STI 01.01 Instalacja wodociagowa pdf 106,0 2019.04.23 88
P.PW.05-04.1 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. doc 118,5 2019.04.23 87
P.PW.05-04.2 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. pdf 92,3 2019.04.23 81
P.PW.05-05.1 STI 01.03 Izolacje cieplne doc 70,0 2019.04.23 84
P.PW.05-05.2 STI 01.03 Izolacje cieplne pdf 66,1 2019.04.23 83
PW.01-00 STR TYT PW BRUDOWNIKI doc 87,0 2019.04.23 89
PW.02-00 OPIS TECHNICZNY_REHA doc 57,0 2019.04.23 84
PW.03-00DRUK_2018_12_20_REHA_KIEKRZ pdf 78,4 2019.04.23 90
PW.04-01.1 PRZ Kiekrz brudowniki pdf 68,5 2019.04.23 89
PW.04-01.2Przedmiar_M530010001 ath 19,8 2019.04.23 88
PW.05-01.1 STO,STB Rob. bud. doc 645,0 2019.04.23 90
PW.05-01.2 STO,STB Rob. bud. pdf 472,1 2019.04.23 81
PW.05-02.1 STE 01.01 Instalacje elektr. doc 145,0 2019.04.23 79
PW.05-02.2 STE 01.01 Instalacje elektr. pdf 98,0 2019.04.23 89
PW.05-03.1 STI 01.01 Instalacja wodociagowa doc 126,0 2019.04.23 91
PW.05-03.2 STI 01.01 Instalacja wodociagowa pdf 104,4 2019.04.23 88
PW.05-04.1 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. doc 118,0 2019.04.23 91
PW.05-04.2 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. pdf 92,2 2019.04.23 76
PW.05-05.1 STI 01.03 Izolacje cieplne doc 69,5 2019.04.23 86
PW.05-05.2 STI 01.03 Izolacje cieplne pdf 66,5 2019.04.23 76
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 239,0 2019.04.23 62
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2019.04.23 51
zał. nr 3 - wzór formularza ofertowego doc 45,0 2019.04.23 56
zał. nr 4 - projekt umowy - sanitariaty docx 232,6 2019.04.23 55
zał. nr 4a - projekt umowy - brudowniki docx 232,7 2019.04.23 54
zał. nr 5 - oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 33,0 2019.04.23 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 610,4 2019.06.03 63

Pobierz wszystkie dokumenty