Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-265/19

"Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-1 - KC-zp.272-265/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,2 2019.04.23 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,9 2019.04.23 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.04.23 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.04.23 104
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.04.23 111
Wykaz osób doc 41,5 2019.04.23 105
Wzór formularza oferty doc 58,5 2019.04.23 98
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.23 114
Wzór umowy doc 233,0 2019.04.23 104
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2019.04.23 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.04.23 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2019.05.08 120

Pobierz wszystkie dokumenty