Szczegóły ogłoszenia

19/PN/MN/2019

"Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach na w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIS.09.01.00-00-0355/18 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach"

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 540247 pdf 171,3 2019.04.19 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ.doc docx 2301,8 2019.04.19 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 5 do SIWZ xls 48,0 2019.04.19 85
załącznik nr 6 do SIWZ docx 27,3 2019.04.19 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 126,8 2019.04.30 42

Pobierz wszystkie dokumenty