Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-232/19

"przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń Prince2 Foundation- KC-zp.272-232/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 26,1 2019.04.19 93

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 98,3 2019.04.29 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 300,1 2019.04.19 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 284,5 2019.04.19 87
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 259,3 2019.04.19 85
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 270,5 2019.04.19 87
Wykaz zrealizowanych usług doc 268,0 2019.04.19 84
Wzór formularza oferty - usługi doc 66,0 2019.04.19 86
Wzór umowy - usługi doc 109,5 2019.04.19 83
Załącznik nr 2 do umowy doc 125,5 2019.04.19 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 507,2 2019.05.08 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej docx 56,0 2019.05.15 72
informacja o zmianie ogłoszenia doc 460,5 2019.04.25 93
Informacja z otwarcia ofert doc 258,1 2019.05.15 73
Ogłoszenie zmian 2 pdf 70,7 2019.05.08 79
Ogłoszenie zmian 3 pdf 65,4 2019.05.13 70
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 503,1 2019.04.29 81
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert -2 doc 504,3 2019.05.08 83

Pobierz wszystkie dokumenty