Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-252/19

"Organizacja i przeprowadzenie maks. 784 szkoleń certyfikowanych zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla studentów AGH - KC-zp.272-252/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,2 2019.04.19 49

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 97,9 2019.04.29 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi docx 202,5 2019.04.19 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 151,5 2019.04.19 37
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 128,9 2019.04.19 41
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 451,5 2019.04.19 42
Wzór formularza oferty - usługi doc 195,5 2019.04.19 38
Wzór umowy - usługi doc 186,0 2019.04.19 35
Załącznik nr 2 do umowy doc 211,0 2019.04.19 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 377,1 2019.04.26 47
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 373,2 2019.05.08 14
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 doc 378,4 2019.04.30 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej (1) docx 402,2 2019.05.15 7
informacja o zmianie ogłoszenia doc 329,5 2019.04.25 41
Informacja z otwarcia ofert doc 404,2 2019.05.15 6
Nowy obowiązujący wzór umowy doc 186,0 2019.04.30 26
Ogłoszenie zmian 2 pdf 70,5 2019.05.08 11
ogłoszenie zmian 3 pdf 65,2 2019.05.13 8
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 574,0 2019.04.29 34
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-2 docx 573,8 2019.05.08 18

Pobierz wszystkie dokumenty