Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-200/19

"Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie "Zarządzanie zespołem w budownictwie - pracownikami na placu budowy" - KC-zp.272-200/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,3 2019.04.19 82

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 100,1 2019.04.29 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 299,2 2019.04.19 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 284,0 2019.04.19 78
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 259,4 2019.04.19 76
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 270,5 2019.04.19 74
Wykaz zrealizowanych usług doc 267,5 2019.04.19 77
Wzór formularza oferty - usługi doc 66,0 2019.04.19 70
Wzór umowy - usługi doc 109,5 2019.04.19 78
Załącznik nr 2 do umowy doc 125,5 2019.04.19 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o zmianie ogłoszenia doc 460,5 2019.04.25 69
Informacja z otwarcia ofert doc 257,2 2019.05.10 70
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 504,9 2019.04.29 72

Pobierz wszystkie dokumenty