Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-200/19

"Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie "Zarządzanie zespołem w budownictwie - pracownikami na placu budowy" - KC-zp.272-200/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,3 2019.04.19 42

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 100,1 2019.04.29 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 299,2 2019.04.19 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 284,0 2019.04.19 32
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 259,4 2019.04.19 32
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 270,5 2019.04.19 29
Wykaz zrealizowanych usług doc 267,5 2019.04.19 33
Wzór formularza oferty - usługi doc 66,0 2019.04.19 27
Wzór umowy - usługi doc 109,5 2019.04.19 30
Załącznik nr 2 do umowy doc 125,5 2019.04.19 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o zmianie ogłoszenia doc 460,5 2019.04.25 27
Informacja z otwarcia ofert doc 257,2 2019.05.10 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 504,9 2019.04.29 28

Pobierz wszystkie dokumenty