Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-277/19

"usługa transportowa - wynajęcie autobusów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ - KC-zp.272-277/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,5 2019.04.19 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,8 2019.04.19 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.04.19 76
wykaz narzędzi doc 35,0 2019.04.19 69
Wzór formularza oferty doc 27,5 2019.04.19 68
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 31,1 2019.04.19 69
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - docx 28,7 2019.04.19 64
Wzór umowy - usługi doc 29,7 2019.04.19 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2019.04.30 84

Pobierz wszystkie dokumenty