Szczegóły ogłoszenia

FER.271.6.2019

"Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 131,7 2019.04.17 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 646,0 2019.04.17 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2019.04.17 58
formularz ofertowy doc 59,0 2019.04.17 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.04.17 58
wykaz robót budowlanych doc 32,0 2019.04.17 49
wzór umowy pdf 200,2 2019.04.17 70

Pobierz wszystkie dokumenty