Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-255/19

"przeprowadzenie początkowego i końcowego bilansu kompetencji dla studentów biorących udział w działaniach zaplanowanych w module II - projekt POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-255/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,3 2019.04.17 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 214,5 2019.04.17 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.04.25 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 179,5 2019.04.17 87
Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 187,2 2019.04.17 93
Umowa Powierzenia przetwarzania danych _ PO WER_1 doc 260,0 2019.04.17 81
Wykaz osób doc 196,5 2019.04.17 92
Wzór formularza oferty doc 182,1 2019.04.17 85
Wzór umowy - usługi doc 252,0 2019.04.17 93
Wzór zobowiązania doc 248,5 2019.04.17 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 176,1 2019.04.25 109

Pobierz wszystkie dokumenty