Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-210/19

"Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 110,4 2019.04.18 530

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr A do dokumentu gwarancyjnego doc 51,0 2019.04.18 191
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.04.18 156
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2019.04.18 170
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.04.18 189
Wykaz osób doc 46,0 2019.04.18 159
Wykaz robót doc 46,0 2019.04.18 209
Wzór formularza oferty doc 31,4 2019.04.18 180
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.18 152
Wzór umowy doc 269,5 2019.04.18 206
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,0 2019.04.18 152

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 271,5 2019.05.13 217
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 267,0 2019.05.22 188

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania (1) zmiana SIWZ (1) doc 274,8 2019.04.26 366
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10 doc 269,6 2019.05.15 182
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 11 doc 271,5 2019.05.10 217
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12 doc 315,4 2019.05.17 165
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13 doc 365,3 2019.05.20 161
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13A doc 276,2 2019.05.22 157
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 14 doc 271,1 2019.05.07 242
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 15 doc 270,9 2019.05.07 230
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 16 doc 272,7 2019.05.15 164
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 17 doc 283,6 2019.05.17 176
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 18 doc 278,8 2019.05.15 160
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19 doc 364,7 2019.05.14 197
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 275,3 2019.05.07 229
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20 doc 272,7 2019.05.17 162
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21 doc 270,3 2019.05.15 167
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 22 doc 283,1 2019.05.17 163
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 23 doc 270,3 2019.05.10 205
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 24 doc 271,5 2019.05.15 168
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 25 doc 270,4 2019.05.20 155
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 26 doc 270,5 2019.05.15 171
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 27 doc 270,8 2019.05.22 157
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 28 doc 271,0 2019.05.14 179
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 29 doc 272,7 2019.05.22 137
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 272,6 2019.05.07 220
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 30 doc 270,7 2019.05.20 151
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 31 doc 271,1 2019.05.15 150
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 32 doc 274,6 2019.05.15 153
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 33 doc 270,6 2019.05.14 175
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 34 doc 399,6 2019.05.22 139
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 35 doc 480,6 2019.05.22 145
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 36 doc 273,9 2019.05.20 160
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 37 doc 270,3 2019.05.17 160
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 38 doc 272,1 2019.05.22 157
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 39 doc 270,7 2019.05.22 134
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 279,3 2019.05.14 180
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 40 doc 351,3 2019.05.22 135
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 41 doc 271,1 2019.05.22 129
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 272,0 2019.05.07 184
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 272,5 2019.05.07 217
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 7 doc 427,4 2019.05.08 185
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8 doc 271,3 2019.05.08 202
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9 doc 279,5 2019.05.14 182

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,1 2019.04.18 179
informacja o zmianie ogłoszenia doc 268,0 2019.05.09 185
informacja o zmianie ogłoszenia 2 doc 268,1 2019.05.10 169
Informacja z otwarcia ofert doc 26,1 2019.05.29 299
ogłoszenie o zamówieniu doc 34,9 2019.04.18 242
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 doc 270,3 2019.05.13 130
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 272,3 2019.05.14 130
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. przekazane do publikacji DUUE, potwierdze pdf 71,8 2019.05.13 135
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.05.13 298
Ujednolicony Wzór umowy doc 270,5 2019.05.22 109

Pobierz wszystkie dokumenty