Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-210/19

"Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 110,4 2019.04.18 473

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr A do dokumentu gwarancyjnego doc 51,0 2019.04.18 110
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.04.18 80
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2019.04.18 87
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.04.18 105
Wykaz osób doc 46,0 2019.04.18 84
Wykaz robót doc 46,0 2019.04.18 127
Wzór formularza oferty doc 31,4 2019.04.18 104
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.18 77
Wzór umowy doc 269,5 2019.04.18 126
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,0 2019.04.18 80

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 271,5 2019.05.13 136
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 267,0 2019.05.22 112

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania (1) zmiana SIWZ (1) doc 274,8 2019.04.26 285
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10 doc 269,6 2019.05.15 96
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 11 doc 271,5 2019.05.10 126
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12 doc 315,4 2019.05.17 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13 doc 365,3 2019.05.20 82
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13A doc 276,2 2019.05.22 68
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 14 doc 271,1 2019.05.07 164
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 15 doc 270,9 2019.05.07 151
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 16 doc 272,7 2019.05.15 85
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 17 doc 283,6 2019.05.17 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 18 doc 278,8 2019.05.15 84
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19 doc 364,7 2019.05.14 111
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 275,3 2019.05.07 154
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20 doc 272,7 2019.05.17 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21 doc 270,3 2019.05.15 85
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 22 doc 283,1 2019.05.17 81
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 23 doc 270,3 2019.05.10 120
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 24 doc 271,5 2019.05.15 86
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 25 doc 270,4 2019.05.20 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 26 doc 270,5 2019.05.15 84
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 27 doc 270,8 2019.05.22 84
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 28 doc 271,0 2019.05.14 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 29 doc 272,7 2019.05.22 59
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 272,6 2019.05.07 147
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 30 doc 270,7 2019.05.20 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 31 doc 271,1 2019.05.15 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 32 doc 274,6 2019.05.15 82
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 33 doc 270,6 2019.05.14 105
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 34 doc 399,6 2019.05.22 63
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 35 doc 480,6 2019.05.22 63
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 36 doc 273,9 2019.05.20 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 37 doc 270,3 2019.05.17 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 38 doc 272,1 2019.05.22 66
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 39 doc 270,7 2019.05.22 68
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 279,3 2019.05.14 104
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 40 doc 351,3 2019.05.22 73
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 41 doc 271,1 2019.05.22 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 272,0 2019.05.07 135
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 272,5 2019.05.07 168
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 7 doc 427,4 2019.05.08 136
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8 doc 271,3 2019.05.08 150
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9 doc 279,5 2019.05.14 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,1 2019.04.18 133
informacja o zmianie ogłoszenia doc 268,0 2019.05.09 134
informacja o zmianie ogłoszenia 2 doc 268,1 2019.05.10 120
Informacja z otwarcia ofert doc 26,1 2019.05.29 218
ogłoszenie o zamówieniu doc 34,9 2019.04.18 181
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 doc 270,3 2019.05.13 78
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 272,3 2019.05.14 79
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. przekazane do publikacji DUUE, potwierdze pdf 71,8 2019.05.13 77
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.05.13 243
Ujednolicony Wzór umowy doc 270,5 2019.05.22 56

Pobierz wszystkie dokumenty