Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-210/19

"Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 110,4 2019.04.18 356

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr A do dokumentu gwarancyjnego doc 51,0 2019.04.18 82
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.04.18 51
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2019.04.18 60
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.04.18 79
Wykaz osób doc 46,0 2019.04.18 62
Wykaz robót doc 46,0 2019.04.18 99
Wzór formularza oferty doc 31,4 2019.04.18 68
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.18 54
Wzór umowy doc 269,5 2019.04.18 84
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,0 2019.04.18 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 271,5 2019.05.13 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania (1) zmiana SIWZ (1) doc 274,8 2019.04.26 236
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10 doc 269,6 2019.05.15 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 11 doc 271,5 2019.05.10 79
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12 doc 315,4 2019.05.17 21
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 14 doc 271,1 2019.05.07 124
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 15 doc 270,9 2019.05.07 117
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 16 doc 272,7 2019.05.15 39
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 17 doc 283,6 2019.05.17 22
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 18 doc 278,8 2019.05.15 39
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 19 doc 364,7 2019.05.14 72
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 275,3 2019.05.07 117
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20 doc 272,7 2019.05.17 25
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21 doc 270,3 2019.05.15 41
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 22 doc 283,1 2019.05.17 23
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 23 doc 270,3 2019.05.10 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 24 doc 271,5 2019.05.15 40
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 26 doc 270,5 2019.05.15 38
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 28 doc 271,0 2019.05.14 60
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 272,6 2019.05.07 106
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 31 doc 271,1 2019.05.15 36
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 32 doc 274,6 2019.05.15 38
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 33 doc 270,6 2019.05.14 62
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 37 doc 270,3 2019.05.17 26
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 279,3 2019.05.14 59
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 272,0 2019.05.07 104
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 272,5 2019.05.07 117
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 7 doc 427,4 2019.05.08 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8 doc 271,3 2019.05.08 116
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9 doc 279,5 2019.05.14 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 127,1 2019.04.18 100
informacja o zmianie ogłoszenia doc 268,0 2019.05.09 103
informacja o zmianie ogłoszenia 2 doc 268,1 2019.05.10 82
ogłoszenie o zamówieniu doc 34,9 2019.04.18 142
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 doc 270,3 2019.05.13 46
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 272,3 2019.05.14 33
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. przekazane do publikacji DUUE, potwierdze pdf 71,8 2019.05.13 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.05.13 117

Pobierz wszystkie dokumenty