Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/05/2019

"Utwardzenie terenu pod zaplecze szatniowo - socjalne boiska piłkarskiego wraz z dostawą i montażem kontenerów - 1 zestaw"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 146,0 2019.04.16 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 84,5 2019.04.26 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,5 2019.04.16 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.04.16 78
Opis przedmiotu zamówienia zip 4440,9 2019.04.16 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,6 2019.04.16 76
PROJEKT UMOWY ZAPLECZE BOISKA doc 143,0 2019.04.16 76
WYKAZ OSÓB docx 20,0 2019.04.16 65
Wykaz robót doc 42,5 2019.04.16 65
Wzór oferty na roboty budowlane doc 32,7 2019.04.16 87
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.04.16 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,9 2019.04.26 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.05.09 76

Pobierz wszystkie dokumenty