Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-245/19

"Usługa transportowa - wynajem autobusów wraz z kierowcami na zajęcia terenowe w roku 2019 dla studentów WIMiC KC-zp.272-245/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 180,9 2019.04.16 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 50,8 2019.04.16 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 36,0 2019.04.24 23
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 41,0 2019.04.16 25
Wzór formularza oferty docx 28,6 2019.04.16 24
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 27,4 2019.04.16 25
Wzór umowy - usługi docx 29,0 2019.04.16 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,5 2019.04.24 33

Pobierz wszystkie dokumenty