Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-245/19

"Usługa transportowa - wynajem autobusów wraz z kierowcami na zajęcia terenowe w roku 2019 dla studentów WIMiC KC-zp.272-245/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 180,9 2019.04.16 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 50,8 2019.04.16 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 36,0 2019.04.24 76
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 41,0 2019.04.16 75
Wzór formularza oferty docx 28,6 2019.04.16 77
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 27,4 2019.04.16 73
Wzór umowy - usługi docx 29,0 2019.04.16 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,5 2019.04.24 97

Pobierz wszystkie dokumenty