Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-207/19

"Dostawa oscyloskopu 4-kanałowego z pasmem analogowym 2.0 GHz, zintegrowanego z analizą widma oraz sondami napięciowymi o bardzo duzym współczynniku tłumienia sygnałów wspólnych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-207/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,8 2019.04.16 114

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 54,5 2019.04.16 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ docx 66,6 2019.04.16 108
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27,4 2019.04.16 100
Wzór umowy - dostawy doc 30,5 2019.04.16 100

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 273,4 2019.05.16 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (12) xml 251,2 2019.04.16 106
Informacja o zmianie ogłoszenia 1 doc 223,0 2019.05.14 102
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 docx 268,2 2019.05.14 99
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2019.05.31 93
NOWY Wzór formularza oferty 207 docx 30,1 2019.05.16 101
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia KC-zp.272-207 docx 14,9 2019.05.17 99
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,6 2019.05.16 99

Pobierz wszystkie dokumenty