Szczegóły ogłoszenia

KA-2/049/2019

"Całodobowa ochrona należących do Politechniki Krakowskiej terenów i budynków oraz obsługa portierni i szatni w budynkach wydziałów."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 128,1 2019.04.15 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 225,5 2019.04.15 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.04.15 94
ESPD xml 153,9 2019.04.15 92
Formularz oferty doc 54,0 2019.04.15 95
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 236,0 2019.04.15 88
Projekt umowy doc 126,0 2019.04.15 105
Szczegółowy opis i zakres zamówienia doc 141,5 2019.04.15 150
Wykaz usług doc 34,5 2019.04.15 95
Wykaz osób doc 37,5 2019.04.15 108
Wykaz sprzętu doc 45,5 2019.04.15 78
Zobowiązanie innych podmiotówdo udostępnienia zasobów doc 26,5 2019.04.15 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 232,2 2019.04.29 135

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 198,6 2019.05.21 131

Pobierz wszystkie dokumenty