Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-270/19

"Organizacja i przeprowadzenie kursu BVLOS do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku, obejmujący szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, zakończony świadectwem kwalifikacji UAVO dla sekcji modelowania AGH Solar Plane, w ramach projektu Najlepsi z Najlepszych 3.0 POWER AGH w Krakowie KC-zp.272-270/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE doc 126,0 2019.04.12 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 84,0 2019.04.12 80
Oferta cenowa doc 45,5 2019.04.12 76
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia docx 30,9 2019.04.12 79
Wykaz_osób_wyznaczonych_do_realizacji_zamówienia doc 41,0 2019.04.12 67
Wzór umowy - usługi + umowa powietrzenia danych osobowych docx 38,6 2019.04.12 71

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach ogłoszenia doc 289,0 2019.04.15 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2019.04.23 68

Pobierz wszystkie dokumenty