Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-234/19

"remont i utwardzanie dróg, chodników i parkingu w rejonie budynku ACK Cyfronet na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 42,9 2019.04.12 436

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,6 2019.04.12 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.04.29 72
oswiadczenia Podwykonawcy doc 35,5 2019.04.12 473
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 50,5 2019.04.12 527
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 41,0 2019.04.12 449
Wykaz osób doc 38,0 2019.04.12 366
Wzór formularza oferty docx 33,9 2019.04.12 302
Wzór umowy - usługi doc 205,5 2019.04.12 456
wzór wykazu usług doc 43,5 2019.04.12 295
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,0 2019.04.12 294

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2019.04.29 105

Pobierz wszystkie dokumenty