Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-234/19

"remont i utwardzanie dróg, chodników i parkingu w rejonie budynku ACK Cyfronet na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 42,9 2019.04.12 353

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,6 2019.04.12 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
oswiadczenia Podwykonawcy doc 35,5 2019.04.12 404
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 50,5 2019.04.12 454
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 41,0 2019.04.12 373
Wykaz osób doc 38,0 2019.04.12 288
Wzór formularza oferty docx 33,9 2019.04.12 224
Wzór umowy - usługi doc 205,5 2019.04.12 370
wzór wykazu usług doc 43,5 2019.04.12 220
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,0 2019.04.12 224

Pobierz wszystkie dokumenty