Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-223/19

"Dostawa rocznej specjalistycznej ogólnouczelnianej licencji NI Academic Site License lub równowaznej dla jednostek AGH."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,6 2019.04.12 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,3 2019.04.12 57

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,8 2019.05.10 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 271,1 2019.04.29 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.04.29 86
III Powiadomienie o zmianie terminu składania ofert doc 267,0 2019.05.06 85
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2019.05.14 81
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.04.24 93

Pobierz wszystkie dokumenty