Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-259/19

"Przeprowadzenie certyfikowanego kursu z zakresu instalacji fotowoltaicznych zakończonych wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla sześciu studentów z projektu Najlepsi z Najlepszych 3.0 w ramach POWER AGH w Krakowie KC-zp.272-259/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE doc 126,5 2019.04.11 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 84,5 2019.04.11 28
NOWY WZÓR Oferty cenowej docx 29,9 2019.04.12 27
NOWY WZÓR Wzór umowy - usługi + umowa powietrzenia danych osobowych docx 38,5 2019.04.12 27
Oferta cenowa docx 30,2 2019.04.11 28
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia docx 30,8 2019.04.11 30
Wykaz_osób_wyznaczonych_do_realizacji_zamówienia doc 41,5 2019.04.11 27
Wzór umowy - usługi docx 42,7 2019.04.11 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach ogłoszenia doc 286,5 2019.04.12 29
Powiadomienie o zmianie ogłoszenia 2 doc 289,5 2019.04.15 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2019.04.19 23

Pobierz wszystkie dokumenty