Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-256/19

"Przeprowadzenie certyfikowanego kursu projektowania PCB (Printed Circuit Board) dla dwóch studentów z projektu Najlepsi z Najlepszych 3.0 w ramach POWER AGH w Krakowie KC-zp.272-256/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE doc 121,0 2019.04.11 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 84,0 2019.04.11 82
NOWY WZÓR Oferty cenowej docx 29,8 2019.04.12 64
NOWY WZÓR Wykaz_osób_wyznaczonych_do_realizacji_zamówienia doc 40,5 2019.04.15 60
NOWY WZÓR Wzór umowy - usługi + umowa powietrzenia danych osobowych docx 38,4 2019.04.12 68
Oferta cenowa docx 30,1 2019.04.11 71
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia docx 30,6 2019.04.11 68
Wykaz_osób_wyznaczonych_do_realizacji_zamówienia doc 40,0 2019.04.11 70
Wzór umowy - usługi docx 42,6 2019.04.11 67

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianie ogłoszenia doc 286,5 2019.04.12 64
Powiadomienie o zmianie ogłoszenia 2 doc 295,5 2019.04.15 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2019.04.19 62

Pobierz wszystkie dokumenty