Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.3.IV.2019

"Dostawa sprzętu medycznego - 21 pakietów"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 150,5 2019.04.11 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
16.04.2019 r. - Odpowiedzi doc 340,5 2019.04.16 58
19.04.2019 r. - zestawienie z otwarcia ofert xls 31,5 2019.04.19 40
SIWZ doc 205,5 2019.04.11 63
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 101,0 2019.04.11 51
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy doc 663,0 2019.04.11 101
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 47,5 2019.04.11 38
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 30,0 2019.04.11 35
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 36,5 2019.04.11 44
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 91,5 2019.04.11 47
Załącznik nr 7 do SIWZ Procedura   16569,0 2019.04.11 48

Pobierz wszystkie dokumenty