Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.2.IV.2019

"Dostawa wyrobów z włókniny"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 103,0 2019.04.11 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
16.04.2019 r. - Odpowiedzi doc 208,0 2019.04.16 14
19.04.2019 r. - zestawienie z otwarcia ofert xls 20,5 2019.04.19 10
SIWZ doc 169,0 2019.04.11 14
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 63,5 2019.04.11 11
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 54,0 2019.04.11 27
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 47,5 2019.04.11 9
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 30,0 2019.04.11 9
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 37,5 2019.04.11 10
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 68,0 2019.04.11 10

Pobierz wszystkie dokumenty