Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-197/19

"Usługa prowadzenia zajęć warsztatowych w zakresie treningu przywództwa i budowania zespołu wysokiej wydajności - KC-zp. 272-197/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,1 2019.04.11 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 293,1 2019.04.11 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2019.04.25 89
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 283,0 2019.04.11 92
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 262,4 2019.04.11 92
umowa powierzenia danych osobowych doc 340,0 2019.04.11 94
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 270,5 2019.04.11 89
Wykaz zrealizowanych usług docx 264,6 2019.04.11 89
Wzór formularza oferty - usługi docx 261,0 2019.04.11 103
Wzór umowy - usługi doc 325,0 2019.04.11 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,6 2019.04.16 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2019.04.25 89

Pobierz wszystkie dokumenty